Transparanten: vervolg in september 2020

mededeling: tot onze spijt is de docent niet in staat de cursus in september af te maken

Bij deze vervallen de cursusbijeenkomsten.

helaas