De Ouderacademie

de ouderacademie mikt op alle ouders van leerlingen van vrije scholen, zowel Basisschool als Middelbare school. Maar ook grootouders, buren, ooms en tantes en gewoon nieuwsgierigen zijn van harte welkom.

Hallo ouder, opvoeder van een schoolgaand kind of scholier

Vraag jij je ook wel eens af wat de achtergrond is van de school waar je kind op zit?

Vragen als: wat houdt die visie op de mens in? Wat is eigenlijk euritmie? Waarom heet de brugklas klas 7 en 8 en niet klas 1 en 2? Waarom is het periodeonderwijs zo belangrijk?

Zijn dit vragen waar jij het antwoord op zoekt? Of heb je andere vragen?

De Ouderacademie van de Vavoo biedt je de kans in een ruim opgezet jaarprogramma antwoorden te vinden.

Dit is het dagprogramma voor 8 februari:

09.30: inloop en koffie/thee

10.00: welkomstwoord en samen zingen

eerste lesperiode

10.15: eerste lesperiode, thema: Menskunde en ontwikkelingsfasen van het kind.

deze wordt gegeven door Loek Dullaart, een zeer ervaren docent zowel aan de vrijeschool als aan de ouderacademie (o.a. Driebergen en Amersfoort). Loek schreef o.a. informatieve handzame boekjes over thema’s als: Temperamenten en Jaarfeesten. Deze en meer zijn te koop tijdens de cursus. Hij zal de tweede zevenjaarsperiode behandelen van zeven tot veertien jaar.

Loek Dullaart

11.45: lunch met soep (zelf brood meenemen

12.30: tweede lesperiode: euritmie

de euritimielessen zijn in zeer ervaren handen bij Dicky Dubbelman, euritmiedocente aan het Karel de Grote college in Nijmegen. Haar enthousiasme voor euritmie is zo aanstekelijk dat geen deelnemer er aan kan ontkomen. Let maar op! Op deze tweede dag zal er begeleiding zijn op de piano.

14.00: derde lesperiode: leerplanonderdelen, spiegelingen in het leerplan t/m klas 12.

In dit deel van de dag gaan vijf verschillende docenten je laten zien en beleven wat het betekent dat het leerplan van de vrijescholen al begint bij de kleuters en doorloopt van klas 1 t/m 12. vijf vakken passeren de revue en elke vakdocent van de Middelbare school wordt geflankeerd door een docent van de Basisschool die over hetzelfde vak verteld. Samen maken zij duidelijk dat hetzelfde vak in de Basisschool op de Middelbare school gespiegeld wordt en wat dat inhoudelijk en pedagogisch betekent.

Ivon Hummel: maatschappijleer

Ivon Hummel

Ik ben Ivon Hummel. In 1985 ben ik na de VPA in Zeist begonnen op de vrije school Nijmegen als klassenleerkracht. Na een ronde van 7 jaar, ben ik als vakleerkracht gaan werken, met name godsdienst en muziek. Na 14 jaar zijn we met het gezin naar het Jugendseminar aan de Bodensee verhuisd. Ik verzorgde daar de jaarfeesten voor jongeren uit vele landen, die daar voor een tussenjaar kwamen. Terug in Nijmegen ben ik eerst weer gaan werken op de onderbouw, maar heb ik ondertussen een studie maatschappijleer in Tilburg gedaan. Na mijn bachelor ben ik op de bovenbouw – het Karel de Grote College – gaan werken. Ik geef daar nu alweer 14 jaar levensbeschouwing aan de middenbouw en maatschappijleer aan bijna alle klassen van de bovenbouw. Ik ben lang voorzitter van de pedagogische werkgroep geweest en leid nu een drietal studiegroepen op het KGC: een leesgroep antroposofie, een werkgroep rondom menskunde en kinderbespreking en een werkgroep fenomenologie. Drie jaar geleden heb ik met twee collega’s op school een functie gekregen waardoor we samen met het college kunnen werken aan de kwaliteit van ons onderwijs: hoe kunnen we zorgen dat ondanks alle overheidsbemoeienis in Nederland, we toch het vrije school onderwijs waar maken. Hiervoor hebben we het project ‘Levende Lessen’ ontwikkeld.

Frans Schobbe: basisschool

15.45: afsluiting

16.00: naar huis

data: 8 februari, 18 april, 20 juni 2020

€ 50,00 los per zaterdag. (contant of overmaken)

locatie: Karel de Grote College, Wilhelminasingel Nijmegen

aanmelden: info@vavoo.nl onder vermelding van OUDERACADEMIE

op rekening: Stg. tot Steun aan de Vrije School

NL83 INGB 0002 9632 34