De Ouderacademie

In het schooljaar 2019 – 2020 gaat de Ouderacademie van start. Dat betekent vijf zaterdagen verspreid door het schooljaar een hele dag een heel afwisselend programma met veel inhoud, kunstzinnige activiteiten en informatie.

Hallo ouder, opvoeder van een schoolgaand kind of scholier

Vraag jij je ook wel eens af wat de achtergrond is van de school waar je kind op zit?

Vragen als: wat houdt die visie op de mens in? Wat is eigenlijk euritmie? Waarom heet de brugklas klas 7 en 8 en niet klas 1 en 2? Waarom is het periodeonderwijs zo belangrijk?

Zijn dit vragen waar jij het antwoord op zoekt? Of heb je andere vragen?

De Ouderacademie van de Vavoo biedt je de kans in een ruim opgezet jaarprogramma antwoorden te vinden.

Dit is het dagprogramma:

09.30: inloop en koffie/thee

10.00: welkomstwoord en samen zingen

10.15: eerste lesperiode, thema: Menskunde en ontwikkelingsfasen van het kind.

11.45: lunch met soep (zelf brood meenemen

12.30: tweede lesperiode: euritmie

14.00: derde lesperiode: leerplanonderdelen, spiegelingen in het leerplan t/m klas 12.

15.45: samenzang en afsluiting

16.00: naar huis

data: 14 september 2019, 23 november 2019, 8 februari, 18 april, 20 juni 2020

kosten: 14 september is de vrijblijvende introductiedag voor € 50 p.p.

kosten voor de overige vier dagen: € 200 p.p.

locatie: Karel de Grote College, Wilhelminasingel Nijmegen

aanmelden: info@vavoo.nl onder vermelding van OUDERACADEMIE

Je aanmelding is afgerond na betaling van € 50 p.p.

op rekeningnummer