DVD onderwijs

Frans Schobbe stelt documentaires samen voor onderwijsdoeleinden.

Deze zijn beschikbaar via deze website. Het gaat om films voor gebruik in de klassen 5 en 6 van de vrijeschool voor verschillende vakgebieden. De Documentaires zijn bedoeld ter illustratie van specifieke thema’s bij vakgebieden zoals aardrijkskunde, geschiedenis en andere periodes. Ze zijn op de eerste plaats bedoeld voor gebruik in de klas maar zijn ook beschikbaar voor ouders die de meer willen weten over de inhoud van het periodeonderwijs.

Het hoofdthema bij de geschiedenisperiodes, twee stuks, in de zesde klas is de Romeinse geschiedenis. Daarbij worden ook thema’s uit het dagelijks leven behandeld zoals de vraag wat de Romeinen aten, hoe ze aten en waar ze dat deden. Deze film laat exemplarisch zien hoe een aantal gebruiken en gewoontes op culinair gebied er uit zagen.

Gladiatoren in het colosseum een film voor klas 6
Alexander de Grote voor de vijfde klas