Geschiedenisonderwijs voor de toekomst

De canon van de geschiedenis en de vanzelfsprekendheid van Vaderlandse geschiedenis op de basisschool vraagt om een stevige stellingname. Als we in de vrijeschool willen staan voor de inhouden van ons geschiedenisonderwijs moeten we niet alleen overtuigd zijn maar ook weten wat dat inhoudt. Kennis van zaken en overtuigende argumenten zijn in de discussie nodig.

Maar dat wil niet zeggen dat we het laten zoals het is. Voortschrijdend inzicht en recente ontdekkingen maken bijstelling wenselijk. In deze cursus wil ik handreikingen geven aan teams om daarin keuzes te maken. Daarbij moet je denken aan kwesties als: moet China niet een plek krijgen in het overzicht van de oude culturen? Moeten we de rol van vrouwen in de oude culturen niet veel groter maken? Moeten we niet veel inclusiever denken bij het vak geschiedenis?

Om dat te verwezenlijken geef ik een overzicht over de inhouden van het geschiedenisonderwijs inclusief die aanpassingen die in mijn ogen nodig zijn.

Wat gaan we doen?

om te beginnen krijgen de deelnemers een gedegen overzicht van de achtergronden en achterliggende motieven van het leerplan.

Ik geef een overzicht van de culturen in het leerplan met aanvullingen voor deze tijd. (denk aan vrouwen in de geschiedenis en alternatieve thema’s)

Het team kan een standpunt formuleren met betrekking tot het leerplan geschiedenis tegenover de inspectie.

We gaan een overzicht krijgen van mogelijke inhouden voor de geschiedenisperiodes. Daarbij hoort een uitgebreide set documentaires die ik in de afgelopen jaren heb vervaardigd.

We gaan de pedagogische waarde van het vak zichtbaar maken.

Opbrengst:

Kennis van het geschiedenis leerplan voor de klassen 5 en 6.

Een standpunt ten aanzien van het geschiedenisonderwijs van de toekomst.

Een database met geschikte literatuur en verhalen.

Eventueel: een collectie documentaires ter illustratie