Cursus Hoogbegaafdheid

Heb je dit kind gezien?

Herkennen, erkennen en begeleiden van hoogbegaafde kinderen

door: Saskia Snikkers

Bijeenkomst 1: 11 september 2019 19.30-21.30u, Nijmegen

Bijeenkomst 2: 26 september 2019 19.30-21.30u, Nijmegen

Hoogbegaafdheid, wat is dat?

11 september 2019

In de eerste bijeenkomst zal worden ingegaan op wat hoogbegaafdheid is en hoe je het herkent. Er worden profielen, talenten en mogelijke valkuilen van hoogbegaafde kinderen besproken. We buigen ons over de pedagogische vraag die hoogbegaafde kinderen aan de opvoeders kunnen stellen en bespreken mogelijkheden voor de begeleiding thuis.

26 september 2019

Hoogbegaafdheid, hoe begeleid je deze kinderen?

In de tweede bijeenkomst zal dieper worden ingegaan op de kansen en mogelijkheden voor begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op de vrijeschool. De driehoek kind-ouder-school zal hierin centraal staan: opvoeden doe je samen!

We gaan oefenen met het maken van de vertaalslag van de theorie naar de praktische begeleiding: door vanuit een open houding, met kennis van zaken, verdiepende vragen te gaan stellen om zo zicht te krijgen op de pedagogische vraag van het kind.

Saskia Snikkers heeft gewerkt als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider op vrijescholen. Momenteel werkt zij als schoolpsycholoog bij BVS-Schooladvies en in haar eigen praktijk. Haar werk omvat met name diagnostiek en advisering bij leerlingen met vragen over gedrag of leerontwikkeling. Ook verzorgt zij cursussen en begeleidt zij leerkrachten, ouders en leerlingen.In haar werk krijgt Saskia vaak vragen over de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Als lid van de kenniskring van het lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs aan de Hogeschool Leiden doet Saskia onderzoek naar de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in vrijescholen. Zij is een promotietraject gestart aan de Rijksuniversiteit Groningen onder begeleiding van prof. dr. A.E.M.G. Minnaert en lector Aziza Mayo. Zij onderzoekt daarin wat van belang is voor hoogbegaafde leerlingen om op school geëngageerd tot leren te kunnen komen.

Saskia Snikkers, school psycholoog en onderzoeker

data: 11 en 26 september 2019

tijd: aanvang 19.30 uur

locatie: Vrije School Meander Nijmegen, Celebesstraat 12

kosten: € 25,00 p.p. (contant voldoen op de eerste avond)

aanmelden o.v.v. Hoogbegaafdheid: info@vavoo.nl