Leerplan avonden

Het ijzer smeden als het heet is

Het leerplan en het unieke mensbeeld van de Vrije Scholen

Het vrijeschoolonderwijs werkt  met verschillende leeftijdsfasen en vanuit een omvattend mensbeeld.  Het leerplan sluit aan bij de ontwikkeling van het kind, zowel bij de kleuter, het basisschoolkind als de middelbare scholier. Allemaal worden ze door een breed spectrum van vakken en activiteiten  op een specifiek  ontwikkelingsmoment aangesproken. Hoe zit dat met die samenhang en wat houdt dat mensbeeld in?

Heb je vragen?

zoals: waarom leren de kinderen niet in de vorm van lesjes iets meer van rekenen en taal in de kleuterklas? Hoe vroeger begonnen hoe sneller het gaat, toch?

De hoofdvakken zoals rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis worden gegeven in periodes. wat is de reden daarvan? is dat wel effectief? Betekent dat niet dat kinderen heel veel vergeten zijn voordat er een nieuwe periode komt van hetzelfde vak?

Waarom krijgen kinderen op een vrijeschool vakken die op geen enkele andere school voorkomen zoals: Mineralogie/Geologie, Meetkunde/Landmeten, Dierkunde, Plantkunde? Toetsen vragen daar toch niet naar?

Frans Lutters geeft antwoord

Frans Lutters is zeer ervaren vrijeschoolleraar, die zowel op de Basisschool als op de Middelbare school ervaring heeft. Hij is voorzitter van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, lid van de kenniskring van het lectoraat Waarde(n) van het vrijeschoolonderwijs aan de Hogeschool Leiden. Hij doet daar onderzoek naar de betekenis van het hoofdonderwijs op de Middelbare Vrije Scholen, auteur en zeer ervaren verteller.

In twee avonden geeft Frans antwoord op de belangrijkste vraag: welke samenhang is er tussen alles wat wij doen op de Vrije School en het mensbeeld dat wij hanteren? Een heel informatief en boeiend thema voor zowel kleuterouders, basisschoolouders en ouders van Middelbare scholieren.

Frans Lutters, onderzoeker en leraar

Data: 8 en 15 april 2020

tijd: aanvang 19.30 uur

locatie: Vrije School Meander, Celebesstraat 12 in Nijmegen

kosten: € 12,50 per avond (contant voldoen ter plekke)

aanmelden o.v.v. leerplan: info@vavoo.nl