verhalen voor het leven

the art of being human

het mensbeeld dat de mens omschrijft als een narratief wezen is in de psychologie al sinds 1980 bekend. De narratieve psychologie houdt zich bezig met wat de mens over zichzelf vertelt. het bouwt op de veronderstelling dat we onze identiteit construeren op basis van verhalen die we onszelf en anderen vertellen over ons en wat we meemaken.

De term narratief is te gebruiken als bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord. In de eerste vorm betekent het ‘op de manier van een verhaal’, aldus de Dikke Van Dale. Zo is de narratieve psychologie een discipline die zich richt op wat de mens over zichzelf vertelt, terwijl de narratieve geschiedschrijving een stroming is waarin de kennis over geschiedenis verhalend verspreid wordt. Als zelfstandig naamwoord betekent het simpelweg verhaal, maar het kan ook een zingevingsverhaal zijn dat de normen, waarden en overtuigingen van een groep, cultuur of samenleving weerspiegelt.

Ik ben 40 jaar intensief actief geweest met het vertellen en bestuderen van mythologie, heldenverhalen en sprookjes. Daarbij leerde ik de theorie van Joseph Campbell kennen die heeft ontdekt dat mythologieën over de hele wereld structurele overeenkomsten vertonen. De theorie van Joseph Campbell die in zijn boek De held met de duizend gezichten wereldkundig werd gemaakt komt er op neer dat er een bijna Platonisch idee bestaat van wat een goed verhaal is. Zoals natuurkundige wetten de fysieke wereld regeren zo heersen deze wetten over de wereld van verhalen. Het is alsof Het Verhaal ergens bestaat en alle verhalen die wij bedenken daarvan zijn afgeleid. Elk goed verhaal resoneert nog altijd zijn oorsprong. Vogler noemt het: a complete instruction manuel in the art of being human. Ik heb mij jarenlang bezig gehouden met de theorie van Campbell, Vogler en Peterson zowel als het gaat over mythologie, heldenverhalen als over filmhelden. Daarnaast ben ik intensief met de wetenschap van storytelling bezig geweest. Mijn ingangen waren het werk van onder meer James Bonnet, Jonathan Gottschall, Will Storr, John Yorke, Stuart Voytilla en Lisa Cron. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de neurowetenschappen in relatie tot verhalen vertellen waarbij de narratieve psychologie erg nuttig bleek te zijn.


voor wie?

  1. Voor ouders en opvoeders die een andere kijk op leerprocessen en ontwikkeling willen leren kennen,

2. voor verhalenliefhebbers (en wie is dat niet),

3. voor professionele opvoeders,

4. voor wie zijn blik op de werkelijkheid wil verruimen.

5. Voor de liefhebbers van heldenverhalen natuurlijk en

6. aspirant schrijvers en wie al gestart is met schrijven.

Frans Schobbe

wanneer, hoe vaak en waar?

Data:

woensdagavond 15 mei 2024

woensdagavond 22 mei 2024

woensdagavond 29 mei 2024

woensdagavond 5 juni 2024

woensdagavond 12 juni 2024

woensdagavond 19 juni 2024

Het programma

Avond 1: De avond van het wat.

Allereerst een overzicht van de volledige verhalenvoorraad die in de loop van acht jaar aan kinderen wordt verteld op de vrijeschool. Wat zijn de bronnen, waar komen die verhalen vandaan? Wat voor soort verhalen zijn het? Wat is een verhaal? Ik sluit voor een antwoord aan bij de wetenschap van storytelling.

Avond 2: de avond van het wanneer.

We gaan stap voor stap door het leerplan en in welke klassen welke verhalenverzameling wordt ingepast. Ik zal deze avond ook wat voorbeelden vertellen en verklaringsmodellen daarbij benoemen. We hebben het in meer detail over de verhalen van de klassen 1 t/m 3. We belichten daarbij ook de meest recente ontwikkelingen rond ‘inclusief’ vertellen.

Avond 3: de avond van het waarom.

Waarom wij verhalen vertellen heeft een pedagogische achtergrond, we vertellen niet zomaar lukraak omdat het zo leuk is voor kinderen. Ik zal voorbeelden geven van wat wij noemen ‘het pedagogische verhaal’ uit de praktijk. We kijken naar de ontwikkelingsfasen en de manier waarop verhalen daarbij aansluiten in alle klassen.

Avond 4: de avond van het hoe.

Welke technieken gebruik je als je verhalen verteld? Hoe maak je gebruik van verschillende temperamenten in het vertellen? Er zijn er vier, welke kwaliteiten hebben die en hoe maak je daar gebruik van in het verhalen vertellen? Hoe word je een goede verteller? hoe componeer je een goed verhaal?

Avond 5: wat is een goed verhaal?

Met deze vraag betreden we het terrein van de psychologie en wetenschap van de relatie tussen de mens en het verhaal. Aan welke wetten moet een verhaal voldoen zodat wij het een goed verhaal noemen? We gaan te rade bij de cinema voor goede voorbeelden.

Avond 6: Hoe schrijf ik een goed verhaal?

De wetenschap van storytelling kan ons daarbij helpen. Dit is een avond met veel tips voor wie zelf een verhaal aan het schrijven is of er aan wil beginnen.

Tijd:

aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur

Locatie:

Meander Nijmegen, Celebesstraat 12

kosten:

€ 60,00 p.p. (contant te voldoen op de eerste avond)

aanmelden:

vul het contactformulier in onder vermelding van: verhalen voor het leven.