GSVS

Het praktijkboek

Dit is een praktisch boek voor het werken met samenwerkingsvormen in de vrijeschool. Vanaf klas 1 staan er helder omschreven werkvormformulieren in dit boek voor gebruik in de les. In totaal zijn er 35 formulieren met een stap voor stap instructie voor het gebruik. Daarnaast zijn er tientallen leuke spelvormen voor groepsvorming en teamvorming.

Het boek bevat een speciaal hoofdstuk over de sociale en samenwerkingsvaardigheden die leerlingen zich in de basisschool eigen maken. Met die vaardigheden zijn ze later in staat om op de Middelbare school of in beroepsopleidingen of hoger onderwijs goed coöperatief samen te werken.

verschijnt in het voorjaar van 2022