Coaching voor startende leerkrachten

Moment-coaching in de klas

Voor startende leerkrachten is coaching nuttig en vruchtbaar. Met moment-coaching hanteer ik een directe coaching-vorm waarbij je meteen feedback krijgt en kunt toepassen wat je krijgt aangeboden aan tips. Dat maakt lange nabesprekingen voor een belangrijk deel overbodig.

In overleg met de leerkracht kan ook met beeldbegeleiding worden gewerkt om de nagesprekken nog meer interactief en ontwikkelingsgericht te maken.

Communicatie en interactie

Beeldbegeleiding biedt veel mogelijkheden om behalve naar het handelen en communiceren van de leerkracht te kijken, meteen ook zicht te krijgen op de interactie met leerlingen en van de leerlingen onderling. Je krijgt zo onder meer zicht op de effectiviteit van instructies en de betrokkenheid van leerlingen. we kijken daarbij naar zaken als: klassenmanagement,

lesopbouw (eventueel volgens het directe ‘effectieve’ instructiemodel,

werken met HGW,

werken met gestructureerde samenwerkingsvormen.