missie en visie

De Vrije Academie voor Ouders en Opvoeders heeft als missie ouders en opvoeders van leerlingen van Vrije Scholen (Basis en Middelbaar) te informeren over het onderwijs, de achtergronden en inhouden van het vrijeschoolonderwijs.

Onze visie is dat we er zijn voor de directe doelgroep van mensen die als ouder of opvoeder betrokken zijn bij leerlingen van vrijescholen maar daarbij zijn geïnteresseerden of zijdelings betrokkenen zeer welkom.

In onze visie is informeren het eerste doel, het tweede is het zelf beleven van vrijeschoolonderwijs in de vorm van praktische en illustratieve lessen zoals euritmie, samen zingen, schilderen, vormtekenen en meer.

een derde doel is aan ouders de kans te bieden door onze cursussen meer verbinding te kunnen maken met je kind. Het is als ouder/opvoeder van een weerbarstige kleuter, een opstandige 10 jarige of een eigenwijze puber niet altijd makkelijk om je rol als opvoeder in te vullen. Het ontbreekt je soms aan kennis, soms aan de juiste woorden en vaak aan inzicht in wat kinderen op bepaalde leeftijden drijft. Daar wil de Vavoo bij helpen.

Om de missie en de visie te realiseren schakelen wij door ons geselecteerde docenten in die bewezen expertises bezitten op het gebied waar wij ze voor vragen. Daarbij kunnen we putten uit een groot arsenaal aan zeer ervaren Vrije School docenten en deskundigen op specifieke deelgebieden. Inhoudelijke kwaliteit en een goede presentatie staan bij de Vavoo voorop.