Pilot dag 6 april 2019

Hallo ouder, opvoeder van een vrije school leerling.

Vraag jij je ook wel eens af wat de achtergrond is van de school waar je kind op zit?

Vragen als: wat houdt die visie op de mens in? Wat is eigenlijk euritmie? Waarom heet de brugklas klas 7 en 8 en niet klas 1 en 2? Waarom is het periode onderwijs zo belangrijk?

Zijn dit vragen waar jij het antwoord op zoekt? Of heb je andere vragen? Een aantal ouders en docenten heeft zich verenigd in een initiatief om aan ouders de kans te geven antwoorden te vinden op die vragen, en meer. Wij gaan een plek creëren waar je het vrijeschoolonderwijs zelf kunt ervaren en kennis kunt nemen van de achtergronden ervan.

De Vrije Academie voor Ouders en Opvoeders

 

We gaan onder andere een cursus aanbieden van vijf zaterdagen in het schooljaar 2019 – 2020. Deze is opgezet voor ouders en opvoeders (en geïnteresseerden) van leerlingen vanaf de kleuterleeftijd tot en met klas 12.

De academie zal een plek worden waar inzichten geboden worden die ondersteuning geven in de opvoeding van kinderen. Materiële en praktische zaken zijn van belang, maar ook ideële en principiële gezichtspunten komen aan bod. De antroposofie vormt onze inspiratiebron.

de initiatiefgroep

om kennis te maken met de Ouderacademie is er op zaterdag 6 april een pilot-dag op het Karel de Grote College in Nijmegen.

aanvangstijd: 09.30 uur met koffie en thee. Om 10.00 uur start.

hieronder het volledige programma:

09.30 uur: ontvangst met koffie en thee

10.00 – 10.15: samen zingen met Ivon Hummel (docent van het Karel de Grote college)

10.15 – 11.15: inleiding door Jan Alfrink, onderwerp: het kind in de puberteit (oud vrije schoolleraar en oprichter van de ouderacademie in Zutphen).

11.15 – 11.30: pauze

11.30 – 12.30: werkgroep over het thema hoofdonderwijs, wat is dat? (Leo Hofman en Erik Nieuwkoop, docenten Karel de Grote College)

12.30 – 13.30: lunch

13.30 – 14.15: Euritmie

14.15 – 15.00: kunstzinnige workshop

15.00 – 15.15: samen zingen met Ivon Hummel

15.15: slotwoord

Locatie:                      Karel de Grote College Nijmegen

Datum:                       zaterdag 6 april

Kosten voor de dag:   € 20,00 (inclusief soep, koffie en thee; lunch zelf meenemen)

Aanmelden? Stuur een mail naar ouderacademie.KGC@gmail.com met vermelding van je naam. Je aanmelding is definitief als je 20 euro hebt gestort op bankrekening:

NL20 INGB 0007 8067 05 t.n.v. Mw A. J. O. Colson.