Academie

Hallo ouder, opvoeder van een vrije school leerling.

Vraag jij je ook wel eens af wat de achtergrond is van de school waar je kind op zit?

Vragen als: wat houdt die visie op de mens in? Wat is eigenlijk euritmie? Waarom heet de brugklas klas 7 en 8 en niet klas 1 en 2? Waarom is het periode onderwijs zo belangrijk?

Zijn dit vragen waar jij het antwoord op zoekt? Of heb je andere vragen? Een aantal ouders en docenten heeft zich verenigd in een initiatief om aan ouders de kans te geven antwoorden te vinden op die vragen, en meer. Wij gaan een plek creëren waar je het vrijeschoolonderwijs zelf kunt ervaren en kennis kunt nemen van de achtergronden ervan.

De Vrije Academie voor Ouders en Opvoeders

 

We gaan onder andere een cursus aanbieden van vijf zaterdagen in het schooljaar 2019 – 2020. Deze is opgezet voor ouders en opvoeders (en geïnteresseerden) van leerlingen vanaf de kleuterleeftijd tot en met klas 12.

De academie zal een plek worden waar inzichten geboden worden die ondersteuning geven in de opvoeding van kinderen. Materiële en praktische zaken zijn van belang, maar ook ideële en principiële gezichtspunten komen aan bod. De antroposofie vormt onze inspiratiebron.

de initiatiefgroep