Vrije Academie Voor Ouders en Opvoeders

PROGRAMMA SCHOOLJAAR  2023 – 2024

Het is inmiddels mei en de meeste cursussen zijn inmiddels geweest.

Creatief-ambachtelijke cursus. Deze was erg goed ontvangen door de deelnemers en er is een idee door een van de deelnemers geopperd om komend schooljaar een cursus meetkunde te organiseren. Dat wordt dan een kunstzinnige cursus met passer en liniaal die de toepasselijke titel: Meetkunde van het Al Hambra zal krijgen. We gaan tijdens de aantal avonden (6 of 10) prachtige meetkundige figuren maken op basis van het magnifieke paleis in Granada en de meetkundige kunst van Escher, die daar zijn inspiratie opdeed.

Muziekcursus: Deze ging helaas niet door maar we gaan komend schooljaar opnieuw een poging doen.

Temperamenten: Een heel goed ontvangen cursus met veel deelnemers (32) en in totaal 40 omdat sommige mensen maar een avond konden komen. De PowerPoint van de vier avonden staat nu op deze site onder het menu temperamenten.

Verhalen voor het leven: Deze drie avonden gaan over de diepgaande betekenis van verhalen voor ons leven. Waarom wordt ere nog zo weinig verteld in het onderwijs en is voorlezen de norm geworden die alleen sporadisch wordt ingezet? Door verhalen te horen wordt je mens in de meest brede culturele zin. Wereldburger zijn betekent dat je het verhaal kent, welk verhaal? Meld je aan en je zult het horen.

alle cursussen worden gegeven in Meander, Celebesstraat 12 in Nijmegen.