Vrije Academie Voor Ouders en Opvoeders

PROGRAMMA SCHOOLJAAR  2023 – 2024

Verhalen voor het leven: Deze drie avonden gaan over de diepgaande betekenis van verhalen voor ons leven. Waarom wordt ere nog zo weinig verteld in het onderwijs en is voorlezen de norm geworden die alleen sporadisch wordt ingezet? Door verhalen te horen wordt je mens in de meest brede culturele zin. Wereldburger zijn betekent dat je het verhaal kent, welk verhaal? Meld je aan en je zult het horen.

alle cursussen worden gegeven in Meander, Celebesstraat 12 in Nijmegen.