Wat is de Vavoo?

Vavoo staat voor: Vrije Academie voor Ouders en Opvoeders.

Het is de ‘Vrije’ Academie omdat hiermee de link wordt gelegd met de Vrije School. Wij willen ouders en opvoeders informeren en betrekken bij het vrijeschoolonderwijs in brede zin. Van kleuterleeftijd tot jong volwassenen volgen leerlingen onderwijs op vrijescholen. Ouders en opvoeders van die groep willen wij aanspreken. Dat doen we door het geven van cursussen, studie, ontmoeting, gesprekken over actuele thema’s.

De Vrije Academie voor Ouders en Opvoeders heeft een regionale functie. Dat betekent dat we de cursussen geven in Nijmegen op de vrije school Meander of het Karel de Grote College maar dat we ons richten op ouders en opvoeders van leerlingen van een groter gebied. De regio bestaat uit de volgende scholen:

Arnhem: de Parcivalschool

‘s-Hertogenbosch: de Driestroom

Ede: de Vuurvogel

Wageningen: de Zwaneridder

Tiel: de Johannesschool

Uden: de Zevenster

Oss: ’t Kleurenbos

Nijmegen: het Karel de Grote College

Nijmegen: Meander