Aanbod voor scholen

Wie hoort bij Vavoo? En wat is het aanbod?

De Vavoo is de Vrije Academie Voor Ouders en Opvoeders en is actief sinds 2019 in de regio Nijmegen. De Vavoo is een initiatief van Frans Schobbe en is tevens uitgever van het boek ‘Gestructureerd samenwerken’. De Vavoo verzorgt cursussen en lezingen voor ouders en opvoeders. Onder die laatste categorie vallen ook professionals die werkzaam zijn op vrijescholen.

Onder de naam GSVS (Gestructureerd Samenwerken voor Vrije Scholen) bied ik een jaartraject en studiedagen aan. In 1985 ben ik gaan lesgeven op een vrijeschool. In al die jaren heb ik op verscheidene scholen gewerkt, voornamelijk in het midden en zuiden van het land. Toen in de jaren negentig het adaptief onderwijs in de aandacht kwam heb ik dat enthousiast omarmd. Het was een passende vernieuwing voor het vrijeschoolonderwijs. Maar met die adaptieve aanpak zijn we er nog niet. Naar mijn overtuiging vormen coöperatieve didactische werkvormen de ideale aanvulling. Ik heb mij de afgelopen jaren in de praktijk bezig gehouden met die werkvormen en structuren. Daarnaast heb ik de opleiding tot ‘Coach Coöperatieve Leerstrategieën’ gevolgd. Daaruit voortvloeiend heb ik een programma ontwikkeld om teams en collega’s te helpen bij het inzetten van nieuwe samenwerkingsvormen in de klas. In de jaren 2010-2015 heb ik dat in een aantal vrijescholen in de vorm van een jaartraject aangeboden. De meeste scholen volgden een jaartraject en een enkele school maakte er een driejarenplan voor. Dat laatste is wel effectiever gebleken als het om de borging voor de toekomst gaat.  Daarna heeft het een tijd stil gelegen en werkte ik aan het praktijkboek. Dat is nu klaar en dient o.a. als cursusboek bij het jaartraject. Het coöperatieve leren is nu helemaal passend gemaakt bij de vrijeschool pedagogie en didactiek en heeft nu de naam gestructureerd samenwerken gekregen.

Onder de naam GSVS bied ik een jaartraject aan voor teams aan. Goed Klassenmanagement en schoolmanagement vormen een belangrijk onderdeel van de cursus.

Samenwerken in een team

Sociale competenties bezitten, invulling kunnen geven aan de je rol in een team, zelfkennis ontwikkelen en helder communiceren, het zijn allemaal sociale- en samenwerkingsvaardigheden die niet alleen leerlingen moeten ontwikkelen maar waar leraren het goede voorbeeld bij dienen te geven. Dat dat wel eens anders uitpakt in de praktijk weten we allemaal. De vraag moet zijn: wat willen we investeren in die competenties?

Om daar werk van te maken biedt de Vavoo een aantal mogelijkheden, die we hier op een rijtje zetten:

Temperamenten en samenwerkingskansen

in een studiedag van twee dagdelen krijgt een team een inventarisatie van de temperamenten van alle teamleden