kennis maken met GSVS

Een informatieve en zeer actieve middagsessie van 2 uur waarin leerkrachten kennis kunnen maken met de principes en winstpunten van samenwerkend leren. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om te oriƫnteren op de voordelen van samenwerking in de groep.

Het samenwerken van leerlingen kan een belangrijke basis voor het competentiegevoel van de leerling bieden. Dat competentiegevoel wordt versterkt door een positieve zelfanalyse naar aanleiding van uitgevoerde taken en door positieve, gerichte en frequente feedback vanuit de omgeving, bijvoorbeeld door een medeleerling.

Groepsvorming speelt hierin een belangrijke rol. Een positieve groep kenmerkt zich door groepsverantwoordelijkheid, wederzijds respect en samenwerking.

Aan de orde komen zaken als veranderend klassenmanagement, werken aan een andere klasklimaat en de rol en betekenis van beweging in de opmaat.

De aangeboden werkvormen kunnen gebruikt worden om:

sociale verbondenheid en een veilig klimaat te creƫren , voorkennis op te halen, leerstof te oefenen, instructie interactief te maken, inhoud of het proces te evalueren.

Het is op de eerste plaats een informatieve bijeenkomst met videobeelden uit mijn eigen praktijk.

Opbrengst

Kennismaking voor leerkrachten met GSVS.

Beantwoording van de vraag: willen wij hier meer van weten?